Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

Pravila korišćenja DL platforme

 


Ovde možete preuzeti opširno uputstvo za korišćenje DL sistema (.pdf format)


Distance Learning System (DLS) je jedina domaća multimedijalna i interaktivna platforma za učenje na daljinu, proizvod je Softlinka, softverskog sektora kompanije Link group d.o.o, i potpuno je domaći proizvod.

Izgrađena je po uzoru na vodeće svetske e-learning platforme. Pažljivo su analizirani i implementirani svi aspekti učenja na daljinu, koji sa trendom razvoja informacionih i komunikacionih tehnologija gotovo svakodnevno dobijaju novu formu, pre svega u vidu novih multimedijalnih i interaktivnih elemenata i sadržaja.

Implementirani su svi elementi neophodni za potpunu simulaciju nastavnog procesa u bilo kom okruženju, koje krajnji korisnik izabere. Plaftorma je browser based i ne zahteva korišćenje i instalaciju dodatnih i dopunskih softverskih rešenja.

Elementi online kursa

Nastavni elementi predstavljaju osnovni element nastavnog sadržaja. U DLS-u postoje sledeći tipovi elemenata:

● Nastavna jedinica
               ◌ Tekstualni sadržaj
                              ▪ Uvod
                              ▪ Pitanja   
                              ▪ Rezime
               ◌ Multimedija
               ◌ Test napredovanja
               ◌ Dodatni materijali
● Modul
               ◌ Test po modulu
               ◌ Assignment
               ◌ Task
               ◌ Zadatak za Wall
● Plan i program kursa
               ◌ Opis
               ◌ Cilj
               ◌ Kompetencije
● Statistika napredovanja
● Procenjeno vreme za rad na kursu
● Rečnik pojmova
● Dodatna literatura
● FAQ (Frequently asked questions)
● Forum
● EDU Wall
● Chat konsultacije
● Pitanja voditelju kursa

 

Broj i vrsta elemenata za učenje zavise od prirode samog kursa. Elementi mogu biti u različitom formatu (pdf, avi, tls, ppt i dr.), prema prirodi nastavne jedinice, a pokreću se preko odgovarajućih linkova u sistemu. Sami elementi za učenje otvaraju se u novom prozoru, pozivajući pripadajući program za prikaz sadržaja.

Pokretanje pojedinih elemenata (testovi napredovanja, sadržaj nastavne jedinice i dr.) zahteva uspostavljenu internet vezu, dok se pokretanje multimedijalnih materijala (audio, multimedija i dr.), može vršiti i off-line.

 

Tipovi kurseva

Korisnici imaju na raspolaganju dve varijante pohađanja online kurseva:
- Samostalni: korisnik pohađa kurs bez podrške i praćenja nastavnika. Na raspolaganju su mu nastavne jedinice sa pratećim multimedijama i sve opcije iz menija koje ne podrazumevaju interakciju sa nastavnikom (samostalni korisnik nema mogućnost postavljanja pitanja, chata, izrade zadataka).

- Sa instruktorom: pored standardnih opcija iz menija i nastavnih jedinica sa pratećim multimedijama korisnik tokom pohađanja kursa ima mogućnost mentorskog rada sa nastavnikom što podrazumeva: postavljanje pitanja nastavniku, prava korišćenja chata, foruma i rađenja zadataka uz postavljanje fajla maksimalne veličine do 16 MB. Nastavnik prati rad polaznika, dodeljuje mu zadatke i vežbanja, kontaktira ga u slučaju da postoje indikacije da korisnik ima problema u savlađivanju dela ili celokupnog gradiva.

 

Uputstvo za korišćenje DL platforme

Prijavljivanje na DL platformu za učenje na daljinu preko interneta ostvaruje se preko web adrese: www.link-elearning.com.
Prijavljivanje vršite sa korisničkim imenom (username) i lozinkom (password), dobijenim u procesu registracije.
Pristup sistemu i navigacija kroz DLS, otvaranje testova napredovanja i testova po modulu, upload projekata i radova zahteva postojanje internet konekcije. Dovoljna je dial-up modemska konekcija.
Pregledanje i preslušavanje multimedijalnih materijala može se vršiti i off-line, odnosno nakon što je korisnik isključio internet konekciju.

U okviru DLS-a postoji razvijen on-line sistem testiranja i provere znanja. Postoje dve vrste testa za svaki kurs:

  • Testovi napredovanja
  • Testovi po modulu (završni testovi)


Testovi napredovanja vezani su za proveru znanja nakon svake pređene nastavne jedinice, dok se testovi po modulu odnose na proveru znanja nakon svakog pređenog nastavnog modula. Svaki test može kao vrstu pitanja da sadrži: pitanja izbora, upisivanja, spajanja, povezivanja uz podršku prikaza slika uz svako pitanje.

Korisnik u okviru kursa dobija testove po modulima koji se mogu otvoriti samo jedanput i vremenski su ograničeni. Od uspeha postignutog na ovim testovima zavisi da li ćete steći pravo na dalju valorizaciju stečenog znanja preko edukativnih programa LINK group-a.

Kurs takođe može da sadrži i assignment/task (zadatke), čija izrada utiče na dalju valorizaciju stečenog znanja. Zadatak ima određen datum za predaju, tekst postavke zadatka sa predviđenim načinom rada i formom predaje. Pri slanju urađenog projekta nastavniku, u polje Odgovor na assignment/task moguće je uneti kratak tekst ili komentar, vezan za poslati assignment/task. Za korisnike koji se opredele za tip kursa koji predviđa mentorski rad sa nastavnikom „Sa instruktorom” unutar svake jedinice postoji link Pitanja nastavniku preko kojeg se postavljaju pitanja predmetnom nastavniku. Svako postavljeno pitanje veže se za pripadajući kurs, modul i nastavnu jedinicu. Za svaku tematsku oblast dostupna je i baza sa najčešće postavljanim pitanjima. Takođe, uputstva za korišćenje različitih segmenata DL platforme moguće je pronaći u sekciji „Dokumenta” glavnog korisničkog menija, gde je dostupno i Uputstvo za izradu radova.

 

Tehnički problemi

LINK group je u obavezi da obezbedi nesmetano funkcionisanje DL platforme u toku trajanja kursa i otkloni svaki eventualni problem na koji korisnik naiđe tokom rada. Ukoliko se ustanovi da je problem postojao, LINK group će korisniku produžiti kurs za onoliko dana za koliko se ustanovi da je prekid u funkcionisanju trajao.

Korisnici prijavljuju eventualne probleme u radu na e-mail: podrska@link-elearning.com ili na telefon +381 11 7856 130.
Ukoliko korisnik pri izradi testova po modulu naiđe na tehničke probleme kao što je prekid internet konekcije i time ostane bez mogućnosti da uradi test do kraja, dužan je da u roku od 24 časa obavesti LINK group o prirodi nastalog problema, kako bi mu se omogućilo naknadno korišćenje istog. Posle navedenog roka, LINK group nije u obavezi da izlazi u susret zahtevima korisnika.

 

Trajanje online kurseva – vreme zakupa

Korisnik pri kupovini online kursa bira vreme trajanja kursa. Dostupni vremenski periodi korišćenja su jasno naznačeni u cenovniku i to: 14 dana, jedan, dva, tri i šest meseci. Po isteku odabranog perioda korišćenja kursa LINK group nije u obavezi da vrši dodatna produžavanja termina.

Ukoliko nije drugačije precizirano, LINK group odobrava korišćenje kurs najduže 24 časa od prijema uplate.

Korisnik ima i mogućnost da precizira vreme početka kursa ukoliko nas kontaktira na e-mail: podrska@link-elearning.com ili na telefon +381 11 7856 130.

Odobravanjem kursa, što podrazumeva otvaranje korisničkog naloga na DL platformi i isporukom korisničkog imena i lozinke, smatra se da je usluga LINK group-a izvršena. LINK group će sa svoje strane omogućiti pravilan rad sistema tokom trajanja zakupljenog vremena korišćenja kursa.

 

Zaštita prava

Distance Learning System (DLS) je patentirani proizvod LINK group kompanije, deponovan u evidenciju 05.05.2005. pod rednim brojem 1723 (prijava br. A-150/05/2).


Svako neovlašćeno kopiranje, umnožavanje, prodaja ili distribuiranje materijala preuzetih od LINK group je nezakonito, pa će stoga svaka zloupotreba biti zakonski sankcionisana.