Utisci korisnika

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- Poslovna komunikacija
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Tokom kursa se obradjuju različiti vidovi komunikacije i njihov uticaj na odnose medju ljudima i poslovne odnose. Oblasti koje kurs pokriva su: poslovna komunikacija, metode komunikacije, pisana komunikacija, pisanje poslovnih pisama, nastupanje u medijima, elektronska komunikacija, komunikacija u grupama, verbalna i neverbalna komunikacija, grupe i timovi u organizaciji, neformalne i formalne grupe, odnosi unutar grupa (timova) i faze razvoja grupa (timova), intervju, tabelerno prikazivanje podataka, grafičko prikazivanje podataka, primena grafikona i dijagrama u praksi i studija slučaja.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je da korisnika obuči za uspešno vodjenje komunikacije, posebno u poslovnom ambijentu. Pored toga, polaznik će biti obučen za sve vidove pisane komunikacije, rad u timu, primenu različitih vizuelnih sredstava u toku prezentacije. Jedan od ciljeva je i osvešćivanje važnosti neverbalne komunikacije.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u poslovnu komunikaciju 1.1 Poslovna komunikacija  free
1.2 Metodi komunikacija
1.3 Pisana komunikacija  free
1.4 Pisanje poslovnih pisama
1.5 Nastupanje u medijima i elektronska komunikacija  free
2. Komunikacija u organizaciji 2.6 Komunikacija u grupama – verbalna i neverbalna komunikacija
2.7 Grupe i timovi u organizaciji  free
2.8 Neformalne i formalne grupe
2.9 Odnosi unutar grupa (timova) i faze razvoja grupa (timova)  free
2.10 Intervju
3. Korišćenje vizuelnih sredstava 3.11 Tabelerno prikazivanje podataka  free
3.12 Grafičko prikazivanje podataka
3.13 Primena grafikona i dijagrama u praksi  free
3.14 Studija slučaja
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Materijali
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 16
Ukupan broj pitanja: 50
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info