Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- Poslovna komunikacija
Oblast kursa: Menadžment
Opis kursa: Tokom kursa se obradjuju različiti vidovi komunikacije i njihov uticaj na odnose medju ljudima i poslovne odnose. Oblasti koje kurs pokriva su: poslovna komunikacija, metode komunikacije, pisana komunikacija, pisanje poslovnih pisama, nastupanje u medijima, elektronska komunikacija, komunikacija u grupama, verbalna i neverbalna komunikacija, grupe i timovi u organizaciji, neformalne i formalne grupe, odnosi unutar grupa (timova) i faze razvoja grupa (timova), intervju, tabelerno prikazivanje podataka, grafičko prikazivanje podataka, primena grafikona i dijagrama u praksi i studija slučaja.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je da korisnika obuči za uspešno vodjenje komunikacije, posebno u poslovnom ambijentu. Pored toga, polaznik će biti obučen za sve vidove pisane komunikacije, rad u timu, primenu različitih vizuelnih sredstava u toku prezentacije. Jedan od ciljeva je i osvešćivanje važnosti neverbalne komunikacije.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Uvod u poslovnu komunikaciju 1.1 Poslovna komunikacija  free
1.2 Metodi komunikacija
1.3 Pisana komunikacija  free
1.4 Pisanje poslovnih pisama
1.5 Nastupanje u medijima i elektronska komunikacija  free
2. Komunikacija u organizaciji 2.6 Komunikacija u grupama – verbalna i neverbalna komunikacija
2.7 Grupe i timovi u organizaciji  free
2.8 Neformalne i formalne grupe
2.9 Odnosi unutar grupa (timova) i faze razvoja grupa (timova)  free
2.10 Intervju
3. Korišćenje vizuelnih sredstava 3.11 Tabelerno prikazivanje podataka  free
3.12 Grafičko prikazivanje podataka
3.13 Primena grafikona i dijagrama u praksi  free
3.14 Studija slučaja
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Materijali
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 16
Ukupan broj pitanja: 50
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info